Totaaladvies

Winx Capital House adviseert en begeleidt haar cliënten doorheen het volledige proces, tot en met de verwezenlijking van de vooraf bepaalde objectieven. In dit verband hebben wij specifieke know-how in:

* Het concretiseren van strategische doelstellingen – Gedetailleerd stappenplan – Tussentijdse doelstellingen – Financiële gevolgen van geprojecteerde beslissingen.

* Het uitvoeren van specifieke analyses – Identificatie van doelondernemingen – Financiële analyse van een onderneming – Businessplan – Waardebepaling van een onderneming.

* Het uitvoeren van onderhandelingen – Benaderen van doelondernemingen – Biedprocedures – Onderhandelingstechnieken – Intentieverklaringen.

* Het finaliseren van transacties – Coördineren van due diligence – Begeleiding van de contractfase – Structurering van de operatie – Financiering.

In de loop van het proces coördineert Winx Capital House eveneens de gevormde werkgroepen en de inbreng van andere experten zoals advocaten, accountants en belastingsconsulenten.